GHID REDACTARE

Lucrare de licență sau disertație drept

Lucrarea de licență la drept va respecta ghidul cu metodologia de tehnoredactare.

Lucrarea va conține o parte introductivă, o parte teoretică precum și o analiză a jurisprudenței în domeniul tematicii selectate. De asemenea, pot fi abordate aspecte privind dreptul comparat, propuneri de lege ferenda sau orice alt tip de analiză cantitativă sau calitativă. Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate.

Ultima parte a lucării conține concluziile și bibliografia studiată..

drept

Lucrare de licență sau disertație marketing

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul marketing va fi redactată în conformitate cu metodologia acceptată de către universitate.

Lucrarea va conține o secțiune introductivă, aspecte teoretice generale și specifice titlului temei dvs. precum și o parte aplicativă, practică. Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate. Partea practică poate aborda o analiză cantitativă sau calitativă. În partea practică poate fi prezentată o analiză cantitativă având ca instrument de cercetare chestionarul, fiind descrise obiectivele și ipotezele cercetării, scopul cercetării, eșantionul, metodologia cercetării, rezultatele cercetării și interpretarea acestora, concluziile studiului de caz. De asemenea poate fi prezentată analiza unei campanii de marketing, publicitate, promovare, analiza strategiei de produs, preț, mix de marketing etc.

Ultima secțiune a lucrării va evidenția concluziile și bibliografia.

marketing

Lucrare de licență sau disertație management

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul management va fi întocmită în conformitate cu normele de tehnoredactare obligatorii, publicate de către universitatea dvs.

Lucrarea va respecta structura solicitată de dvs., va conține o parte teoretică și o parte practică. Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate. În partea practică a lucrării se poate realiza o analiză statistică sau un studiu de caz pe o anumită firmă selectată. Partea practică poate conține o analiză a firmei, scurt istoric, prezentarea departamentelor, analiză financiară. În partea practică pot fi prezentate obiectivele și ipotezele cercetării, scopul cercetării, metodologia cercetării, rezultatele cercetării, concluzii și propuneri. De asemenea poate fi prezentată o analiză a sistemelor de management, metode de îmbunătățire a managementului unei companii, tehnici și metode de leadership, etc.

Ultimul capitol al lucrării va evidenția concluziile. Bibliografia studiată va fi prezentată în cadrul unei secțiuni distincte.

management

Lucrare de licență sau disertație medicină

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul medicină va respecta ghidul cu normele de tehnoredactare impus de universitate.

Lucrarea va fi structurată în două părți: o parte teoretică și o parte practică. Partea practică poate prezenta metodele și materialele cercetării, rezultatele cercetării, discuții. În partea practică se poate realiza o analiză statistică, analiza unor cazuri specifice sau orice alt tip de cercetare solicitată de universitate. Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține analiza principalelor concepte conform specificului temei dvs. Va fi prezentată o parte de anatomie, fiziologie, descrierea afecțiunii, simptomatologie, incidență, epidemiologie, patologie, diagnostic clinic și diagnostic diferențial tratament, complicații, prognostic, etc

Concluziile și bibliografia lucrării vor fi prezente în cadrul documentului redactat.

medicina

Lucrare de licență sau disertație asistență medicală

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul asistență medicală va respecta ghidul cu normele de tehnoredactare pus la dispoziție de universitate.

Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate. Va fi prezentată o parte de anatomie, fiziologie, descrierea afecțiunii, simptomatologie, incidență, epidemiologie, patologie, diagnostic clinic și diagnostic diferențial, tratament, complicații, prognostic. De asemenea va fi prezentat rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu o anumită afecțiune, analiza nevoilor, analiza unor cazuri specifice conform structurii specifice agreate de universitate. Lucrarea va conține o parte teoretică care abordează afecțiunea medicală analizată, rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului precum și o parte practică. Partea practică poate prezenta metodele și materialele cercetării, rezultatele cercetării, discuții. În partea practică se poate realiza o analiză statistică, analiza unor cazuri specifice sau orice alt tip de cercetare solicitată de universitate.

La finalul lucrării va fi prezentată secțiunea de concluzii și bibliografie.

medicine 2

Lucrare de licență sau disertație psihologie

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul psihologie va cuprinde o scurtă introducere în care va fi specificat motivul alegerii temei, importanța și actualitatea domeniului care urmează a fi analizat în cadrul lucrării.

În secțiunea teoretică va fi expusă o analiză a conceptelor evidențiate în titlul temei, a literaturii de specialitate internaționale, cercetători consacrați în mediul academic. Partea practică a lucrării va cuprinde o analiză în SPSS fiind structurată în mai multe secțiuni care vor evidenția obiectivele și ipotezele cercetării, variabilele cercetării, metodologia cercetării, instrumentele cercetării, eșantion, rezultatele cercetării și interpretarea acestora.

La finalul lucrării vor fi menționate concluziile lucrării și bibliografia.

In the psychologist's office. Man and woman talking

Lucrare de licență sau disertație istorie

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul istorie va cuprinde o analiză pornind de la general la particular. Vor fi analizate evenimentele istorice în funcție de cauză și efect, analiză comparativă, evoluție istorică. Lucrarea va cuprinde capitole teoretice cât și un studiu de caz, o cercetare istorică a unor aspecte particulare care vor evidenția caracterul inovativ al lucrării dvs.

La finalul lucrării vor fi prezentate concluzii, propuneri și recomandări precum și bibliografia studiată.

istorie

Lucrare de licență sau disertație geografie

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul geografie va fi structurată conform cerințelor specifice recomandate de către universitate.

În partea teoretică a lucrării vor fi descrise aspecte geografice în conformitate cu titlului temei și poate cuprinde două sau trei capitole. Partea practică a lucrării poate conține o descriere a unei zone geografice, regiuni, oraș, o analiză statistică, precum și orice alt tip de studiu de caz sugerat de către coordonatorul dvs. Lucrarea poate conține hărți, imagini, grafice, tabele precum și secțiune de Anexe.

La finalul lucrării se regăsește secțiunea Concluzii și secțiunea Bibliografie.

geografie

Lucrare de licență sau disertație pedagogie

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul pedagogie va cuprinde o parte introductivă în cadrul căreia va fi menționată motivația alegerii temei, importanța și actualitatea subiectului ales, obiectivul și scopul lucrării.

Partea teoretică poate fi structurată în două sau trei capitole care vor analiza conceptele de bază ale subiectului propus de dvs. În partea practică va fi realizată o cercetare care va avea drept instrument chestionarul sau interviul. Vor fi analizate ipotezele și obiectivele cercetării, metodologia, eșantionul, etapele și rezultatele cercetării.

La finalul lucrării vor fi descrise concluziile și bibliografia.

pedagogie

Lucrare de licență sau disertație administrație publică

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul administrație publică va cuprinde o secțiune introductivă care va prezenta structura lucrării și motivația alegerii temei.

Lucrarea conține o parte teoretică și o parte practică. Vor fi analizate aspecte introductive și concepte specifice temei selectate de dvs., fiind structurată în mai multe capitole și subcapitole. De asemenea pot fi abordate aspecte privind digitalizarea instituțiilor publice și perspectivele dezvoltării acestui domeniu. În partea practică va fi analizată o instituție publică, politici publice, analiză statistică, jurisprudență, analiză de drept comparat precum și orice alt subiect dorit de dvs. Vor fi respectate regulile de citare ale surselor conform cerințelor universității.

Lucrarea va cuprinde în secțiunea finală concluzii și bibliografie.

administratiepublica

Lucrare de licență sau disertație științe economice

Lucrarea de licență sau disertație în domeniul științe economice va fi realizată conform cerințelor transmise. Vor fi respectate normele de tehnoredactare și de citare ale surselor.

Partea teoretică poate fi structurată în două sau trei capitole. În partea practică va fi analizată o anumită firmă selectata de dvs., analiza indicatorilor financiari, aspecte privind contabilitatea, auditul, analiză macroeconomică precum și orice alt subiect din domeniul economic. Partea practică poate conține o analiză statistică, o analiză financiară sau o analiză contabilă.

Lucrarea va conține concluzii și bibliografie.

stiinteeconimice