parallax background


Consultanță lucrare licență, disertație, cercetare

Dorintele tale vor fi scopul nostru principal asa ca nu ezita sa ne contactezi pentru consultanță lucrari de calitate, de către echipa noastra de profesioniști. Oferim servicii dactilografiere documente, consultanță. Servicii copertare lucrări licență, disertație. Termen de realizare 7-10 zile.Contacteaza-ne
Experienta Academica
Experienta Academica
Calitate
100% Calitate
Confidentialitate
100% Confidentialitate
Transparenta
100% Transparenta

Domenii

Consultanță în peste 60 de specializări

Comanda telefonic: 0755.316.048 sau prin email: lucraredactilografiere01@gmail.com

  DetinNu detin

  TelefonicE-mail

  GHID REDACTARE

  Lucrare de licență sau disertație drept

  Lucrarea de licență la drept trebuie să respecte ghidul cu metodologia de tehnoredactare.

  Lucrarea trebuie să conțină o parte introductivă, o parte teoretică precum și o analiză a jurisprudenței în domeniul tematicii selectate. De asemenea, pot fi abordate aspecte privind dreptul comparat, propuneri de lege ferenda sau orice alt tip de analiză cantitativă sau calitativă. Partea teoretică trebuie să fie structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate.

  Ultima parte a lucării conține concluziile și bibliografia studiată.

  drept

  Lucrare de licență sau disertație marketing

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul marketing trebuie să fie redactată în conformitate cu metodologia acceptată de către universitate.

  Lucrarea dvs. trebuie să conțină o secțiune introductivă, aspecte teoretice generale și specifice titlului temei dvs. precum și o parte aplicativă, practică. Partea teoretică trebuie să fie structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate. Partea practică poate aborda o analiză cantitativă sau calitativă. În partea practică poate fi prezentată o analiză cantitativă având ca instrument de cercetare chestionarul, fiind descrise obiectivele și ipotezele cercetării, scopul cercetării, eșantionul, metodologia cercetării, rezultatele cercetării și interpretarea acestora, concluziile studiului de caz. De asemenea poate fi prezentată analiza unei campanii de marketing, publicitate, promovare, analiza strategiei de produs, preț, mix de marketing etc.

  Ultima secțiune a lucrării va evidenția concluziile și bibliografia.

  marketing

  Lucrare de licență sau disertație management

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul management trebuie să fie întocmită în conformitate cu normele de tehnoredactare obligatorii, publicate de către universitatea dvs.

  Lucrarea trebuie să respecte structura impusă, trebuie să conțină o parte teoretică și o parte practică. Partea teoretică trebuie să fie structurată în două sau trei capitole care vor conține studiul literaturii de specialitate. În partea practică a lucrării se poate realiza o analiză statistică sau un studiu de caz pe o anumită firmă selectată. Partea practică poate conține o analiză a firmei, scurt istoric, prezentarea departamentelor, analiză financiară. În partea practică pot fi prezentate obiectivele și ipotezele cercetării, scopul cercetării, metodologia cercetării, rezultatele cercetării, concluzii și propuneri. De asemenea poate fi prezentată o analiză a sistemelor de management, metode de îmbunătățire a managementului unei companii, tehnici și metode de leadership, etc.

  Ultimul capitol al lucrării va evidenția concluziile. Bibliografia studiată va fi prezentată în cadrul unei secțiuni distincte.

  management

  Lucrare de licență sau disertație medicină

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul medicină trebuie să respecte ghidul cu normele de tehnoredactare impus de universitate.

  Lucrarea poate fi structurată în două părți: o parte teoretică și o parte practică. Partea practică poate prezenta metodele și materialele cercetării, rezultatele cercetării, discuții. În partea practică se poate realiza o analiză statistică, analiza unor cazuri specifice sau orice alt tip de cercetare solicitată de universitate. Partea teoretică va fi structurată în două sau trei capitole care vor conține analiza principalelor concepte conform specificului temei. Va fi prezentată o parte de anatomie, fiziologie, descrierea afecțiunii, simptomatologie, incidență, epidemiologie, patologie, diagnostic clinic și diagnostic diferențial tratament, complicații, prognostic, etc

  Concluziile și bibliografia lucrării vor fi prezente în cadrul documentului redactat de dvs.

  medicina

  Lucrare de licență sau disertație asistență medicală

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul asistență medicală trebuie să respecte ghidul cu normele de tehnoredactare pus la dispoziție de universitate.

  Partea teoretică poate fi structurată în două sau trei capitole care trebuie să conțină studiul literaturii de specialitate. Va fi prezentată o parte de anatomie, fiziologie, descrierea afecțiunii, simptomatologie, incidență, epidemiologie, patologie, diagnostic clinic și diagnostic diferențial, tratament, complicații, prognostic. De asemenea poate fi prezentat rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu o anumită afecțiune, analiza nevoilor, analiza unor cazuri specifice conform structurii specifice agreate de universitate. Lucrarea trebuie să conțină o parte teoretică care abordează afecțiunea medicală analizată, rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului precum și o parte practică. Partea practică poate prezenta metodele și materialele cercetării, rezultatele cercetării, discuții. În partea practică se poate realiza o analiză statistică, analiza unor cazuri specifice sau orice alt tip de cercetare solicitată de universitate.

  La finalul lucrării trebuie prezentată secțiunea de concluzii și bibliografie.

  medicina2

  Lucrare de licență sau disertație psihologie

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul psihologie cuprinde o scurtă introducere în care va fi specificat motivul alegerii temei, importanța și actualitatea domeniului care urmează a fi analizat în cadrul lucrării.

  În secțiunea teoretică trebuie expusă o analiză a conceptelor evidențiate în titlul temei, a literaturii de specialitate internaționale, cercetători consacrați în mediul academic. Partea practică a lucrării cuprinde o analiză în SPSS fiind structurată în mai multe secțiuni care vor evidenția obiectivele și ipotezele cercetării, variabilele cercetării, metodologia cercetării, instrumentele cercetării, eșantion, rezultatele cercetării și interpretarea acestora.

  La finalul lucrării vor fi menționate concluziile lucrării și bibliografia.

  psihologie

  Lucrare de licență sau disertație istorie

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul istorie cuprinde o analiză pornind de la general la particular. Pot fi analizate evenimentele istorice în funcție de cauză și efect, analiză comparativă, evoluție istorică. Lucrarea poate cuprinde capitole teoretice cât și un studiu de caz, o cercetare istorică a unor aspecte particulare care vor evidenția caracterul inovativ al lucrării dvs.

  La finalul lucrării vor fi prezentate concluzii, propuneri și recomandări precum și bibliografia studiată de dvs.

  istorie

  Lucrare de licență sau disertație geografie

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul geografie va fi structurată conform cerințelor specifice recomandate de către universitate.

  În partea teoretică a lucrării pot fi descrise aspecte geografice în conformitate cu titlului temei și poate cuprinde două sau trei capitole. Partea practică a lucrării poate conține o descriere a unei zone geografice, regiuni, oraș, o analiză statistică, precum și orice alt tip de studiu de caz sugerat de către coordonatorul dvs. Lucrarea poate conține hărți, imagini, grafice, tabele precum și secțiune de Anexe.

  La finalul lucrării se regăsește secțiunea Concluzii și secțiunea Bibliografie.

  geografie

  Lucrare de licență sau disertație pedagogie

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul pedagogie poate cuprinde o parte introductivă în cadrul căreia va fi menționată motivația alegerii temei, importanța și actualitatea subiectului ales, obiectivul și scopul lucrării.

  Partea teoretică poate fi structurată în două sau trei capitole care vor analiza conceptele de bază ale subiectului propus de dvs. În partea practică va fi realizată o cercetare care va avea drept instrument chestionarul sau interviul. Vor fi analizate ipotezele și obiectivele cercetării, metodologia, eșantionul, etapele și rezultatele cercetării.

  La finalul lucrării vor fi descrise concluziile și bibliografia.

  pedagogie

  Lucrare de licență sau disertație administrație publică

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul administrație publică cuprinde o secțiune introductivă în care poate fi prezentată structura lucrării și motivația alegerii temei.

  Lucrarea trebuie să conțină o parte teoretică și o parte practică. Pot fi analizate aspecte introductive și concepte specifice temei, fiind structurată în mai multe capitole și subcapitole. De asemenea pot fi abordate aspecte privind digitalizarea instituțiilor publice și perspectivele dezvoltării acestui domeniu. În partea practică va fi analizată o instituție publică, politici publice, analiză statistică, jurisprudență, analiză de drept comparat precum și orice alt subiect dorit de dvs. Trebuie respectate regulile de citare ale surselor conform cerințelor universității.

  Lucrarea trebuie să cuprindă în secțiunea finală concluzii și bibliografie.

  administratiepublica

  Lucrare de licență sau disertație științe economice

  Lucrarea de licență sau disertație în domeniul științe economice trebuie realizată conform cerințelor transmise de universitate. De asemenea este necesar să fie respectate normele de tehnoredactare și de citare ale surselor.

  Partea teoretică poate fi structurată în două sau trei capitole. În partea practică poate fi analizată o anumită firmă selectata de dvs., analiza indicatorilor financiari, aspecte privind contabilitatea, auditul, analiză macroeconomică precum și orice alt subiect din domeniul economic. Partea practică poate conține o analiză statistică, o analiză financiară sau o analiză contabilă.

  Lucrarea trebuie să conțină concluzii și bibliografie.

  stiinteeconimice

  Lucrări licență 2023, 2024

  Absolvenții universităților din România își finalizează studiile universitare prin susținerea unei lucrări de licență care reflectă dobândirea unor cunoștințe specifice materiilor studiate pe parcursul anilor de studiu, capacitatea proprie de sinteză, analiză și interpretare a informațiilor acumulate. Profesorul coordonator va propune o listă cu teme de lucrări de licență și veți avea posibilitatea de a alege subiectul în funcție de domeniul preferat.

  Consultanța în vederea întocmirii unei lucrări de licență vă garantează succesul academic. Pentru a întocmi lucrări de licență de calitate este necesară o documentare prealabilă cu privire la subiectul propus. Selectarea unei bibliografii concludente are un aport semnificativ în privința obținerii aprecierii profesorului coordonator. Redactarea unei lucrări de licență constituie o provocare și veți avea nevoie de consultanță astfel încât să aveți certitudinea faptului că documentul va avea o valoare academică corespunzătoare. Originalitatea în procesul de redactare a unei lucrări de licență este o etapă de maximă importanță deoarece plagiatul este sancționat drastic în cadrul facultăților. Limbajul academic, coerent, precis, oferă claritate și acuratețe lucrării dumneavoastră.

  Vă suntem alături în procesul de redactare de lucrări de licență prin acordarea de suport specializat într-un termen scurt de numai 7-10 zile. Finalizarea studiilor reprezintă o etapă impor-tantă în dezvoltarea dumneavoastră profesională, deprinderea unor abilități care vă vor fi de folos pe parcursul carierei viitoare. Partea practică a unei lucrări de licență va cuprinde o analiză riguroasă care vă ajută să deprindeți tehnici specifice de cercetare, precum chestionarul, interviul, analiza statistică, analiza econometrică, focus grup, etc.

  Întocmirea unei lucrări de licență personalizate, complete, originale reprezintă scopul oricărui student care dorește finalizarea studiilor universitare. Este un proces care implică un nivel maxim de dificultate, termene limită, documentare vastă, timp acordat efectuării sondajelor de opinie, experimentelor, chestionarelor. Implicarea noastră vă ajută să reduceți timpul alocat proiectului de licență și să obtineți un ajutor specializat. Veți beneficia de servicii profesioniste realizate într-un timp redus de execuție a serviciilor noastre referitor la lucrări licență.

  Comandă consultanță lucrări de licență și vei beneficia de cele mai bune servicii la cele mai avantajoase prețuri! Echipa noastră este specializată în peste 60 de domenii printre care amintim: lucrări licență drept, lucrări licență ASE, lucrări licență medicină, lucrări licență marketing, lucrări licență management, lucrări licență AMG, lucrări licență istorie, lucrări licență geografie, lucrări licență pedagogie, lucrări licență resurse umane, lucrări licență inginerie, lucrări licență psihologie, lucrări licență asistență socială, lucrări licență limbi străine, lucrări licență limba română, lucrări licență educație fizică, lucrări licență kinetoterapie, lucrări licență studii europene etc.

  Consultanță Lucrare Licenta sau Disertatie. Realizare in 7-10 zile!

    În vederea redactării lucrare licenta sau o lucrare disertatie studentul sau masterandul trebuie să își aleagă tema, să aleagă coordonatorul pentru lucrare licenta, profesorul care să îl ajute cu sfaturi. Etapa următoare a constat în parcurgerea bibliografiei, cercetarea și documentarea privind inovările recente în domeniul ales pentru lucrarea de licenta sau disertatie. Ultima etapă constă în redactarea, interpretarea și analiza informațiilor pentru o lucrare licenta sau lucrare disertatie de nota zece. Dacă încă nu te-ai apucat de scris, din diferite motive – ai un job care te ține ocupat tot timpul, nu găsești inspirația, nu știi ce capitole să prezinți – ai posibilitatea să comanzi servicii de consultanță licentă și disertație la comandă.

  De ce sa apelezi la noi? Consultanta comanda licenta

    Echipa licentadisertatie.ro te ajută pentru consultanță comanda licenta. Suntem o echipă de profesioniști, specializați în peste 60 de domenii. La noi poți comanda servicii de consultanță licența cu încredere, având peste 12 ani de experiență în domeniul academic. Știm că o lucrare licenta sau o lucrare disertatie are nevoie de timp de documentare, de identificare a surselor care merită parcurse, de selecția materialelor relevante și o putere excelentă de sintetizare a documentației. Profesionalismul de care am dat dovadă în cei peste 12 ani de prestat servicii de consultanță licenta și disertatie la comanda, ne recomanda pentru ideile inovatoare și punctualitate.
  Partenerii care au apelat la serviciile noastre ne-au ajutat să ajungem cât mai sus în preferințele clienților. Respectăm tot timpul termenele de predare și în 7-10 zile sunt finalizate serviciile de consultanță licența și disertatie la comanda. Printre specializările de lucrare licenta si lucrare disertatie amintim – științe economice, administrație publică, drept, limbi străine, managementul afacerilor, psihologie, geografie, marketing, medicină, etc.

  Structura recomandată pentru o lucrare licență

    Lucrarea de licenta trebuie să fie structurată pe capitole și are câteva elemente obligatorii care trebuie parcurse. Chiar dacă este ultimul element pe care trebuie să îl realizați la lucrarea licenta, pe copertă trebuie să apară câteva informații definitorii și relevante - facultatea și specializarea, numele și prenumele absolventului, numele și prenumele coordonatorului științific, anul absolvirii. Ulterior, pe pagina de titlu se repetă practic informațiile de pe copertă și urmează pagina de cuprins. În partea de cuprins pentru lucrare licenta absolventul trebuie să menționeze titlurile tuturor capitolelor și subcapitolelor, precizând și numărul paginii la care începe fiecare capitol. În introducere, se evidențiează motivația alegerii temei pentru lucrare licenta, actualitatea temei, obiectivele generale, ipotezele și scopul cercetării. Lucrarea este structurată într-un număr de capitole corespunzător ghidului de tehnoredactare recomandat de fiecare universitate, de regulă afișat pe site-ul facultății. Conținutul lucrării va aborda atât concepte teoretice cât și o cercetare conform unui studiu de caz. Concluziile, bibliografia și anexele apar la final, în secțiuni separate.

  Pentru lucrare licenta alege o temă care să îți placă și pentru care te simți pregătit

    Știm că este dificil de multe ori să alegi o temă atunci când se afișează lista cu propunerile pentru lucrarea de licenta. Ești tentat să întrebi la secretariat, sa-i suni pe colegii care deja au terminat dacă nu au o licenta sau o disertatie deja realizată. Cu toate acestea, gândește-te că o lucrare licenta cu un conținut unic, o temă care nu a mai fost abordată, va prezinta interes pentru comisia de profesori și s-ar putea să te motiveze cu un zece cu felicitări.
    O astfel de lucrare licenta necesită, într-adevăr, multă muncă, documentare, un profesor îndrumător care să aibă timp și care să știe să îți recomande bibliografia adecvată subiectului ales. Presupune ore de căutări pe internet, studiu la bibliotecă, câteva zile de adunat informațiile precum și analiza acestora. Ulterior, timp alocat pentru redactat, paginat la calculator, printat. La final vei fi mândru de lucrarea de licenta sau lucrarea de disertatie de nota zece.

  Realizăm gratuit modificări, consultanță lucrări licenta si disertatie la comanda

    Uneori, pentru anumite aspecte privind consultanța referitor la lucrări licenta și disertatie la comanda, primim solicitări de modificări sau clarificări. Nu vă faceți griji, realizăm gratuit modificările dorite după predare. Comanda consultanță licenta.

  Calitate excelentă servicii consultanță lucrare licenta si disertatie la comanda

    Este foarte important de știut faptul că o lucrare licenta, indiferent de specialitate, trebuie scrisă urmând anumite norme impuse de conducerea facultății conform eticii deontologice. Aceste norme trebuie urmate cu strictețe, deoarece mulți profesori din comisiile de examinare vă pot respinge sau sancționa la notă doar pentru simplul fapt că nu ați urmat anumite norme. Toate regulile și normele nu ne sunt deloc străine, așa că poți apela cu încredere la noi pentru consultanță licenta și disertatie la comanda. O lucrare licenta este verificată de specialiști, este paginată urmând regulile clar stabilite de tehnoredactare, este unica, acestea fiind unele dintre preocupările noastre pentru a avea încredea a comanda consultanța licența. Foarte multe facultăți sancționează absolventul la susținerea unei lucrări dacă nu respectă regulile de tehnoredactare, ignoră chiar și conținutul pentru lucrare licenta, nu contează că tema aleasă este unica, iar ideile capitolelor au profunzime. Noi cunoaștem aceste probleme, știm cum trebuie poziționate notele de subsol, cum trebuie paginată lucrarea și modalitatea de enumerare a bibliografiei. Avem experiență academică, am dobândit experiență în cei peste 12 ani de activitate în domeniul consultanței lucrărilor de licenta și disertatie la comanda. Avem o echipă de încredere, redactori cu mulți ani de experiență pe orice subiect de lucrare licenta și oferim consultanță în acest sens.

  lucrare licenta
  lucrare disertatie